Bookmark and Share

Tietosuoja

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja siksi tietosuoja-asiat ovat meille tärkeitä. Tarjoamme sinulle luotettavan ja turvallisen ostotapahtuman: 

  • Verkkokaupan tilaus- ja ostotapahtumatiedot tallennetaan Helmen asiakasrekisteriin.

  • Asiakkaiden Helmelle ilmoittamat yhteystiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta eteenpäin muille kuin samaan konserniin kuuluville yhteisöille. Muille tietoja luovutetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

  • Ostotapahtumiin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

  • Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen on oikeutettu vain Helmen nimeämä henkilö. Järjestelmiin vaaditaan aina oma käyttäjätunnus ja salasana.

  • Helmen järjestelmät on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.