Tietosuojaseloste • EKM ry:n ja Helmi Media Oy:n henkilötietolain 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 23.5.2018
 • 1.Rekisterinpitäjä
  Evangelium Till Alla Länder rf., suomeksi Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry.
  Myllykatu 15, 65100 VAASA
  Y-tunnus 0999846-0

  2. Henkilörekisterin nimi
  EKM ry.:n asiakas- ja markkinointirekisteri
  Helmi Media Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

  3. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisina perusteena on rekisteröidyn tekemä yhteydenotto/uutiskirjeen tilaus, lahjoitus tai osto.

  4. Käyttötarkoitukset
  Rekisterien henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
  • Viestinnän ja kampanjoiden toteuttaminen sekä seuranta.
  • EKM ry.:n ja sen omistaman Helmi Media -kustannusyhtiön tarjoamien tuotteidentarjoamiseen kuten julkaisut, kirjat, lehdet, äänitteet.
  • Talouden ja rahaliikenteen hoitaminen sekä kirjanpito ml. maksatus, laskutus,reskontra ja perintä.
  • Asiakkuuksien hoitaminen ja asiakaspalvelu.
  • Asiakasviestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen.
  • Palveluiden ja tietojen käytettävyyden, eheyden ja luotettavuudenvarmistaminen.
  • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy, havaitseminen, selvittäminen sekä jatkotoimenpiteiden käynnistäminen ja toteutus.

  5. Tietosisällöt
  Otsikon rekistereihin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:
  Yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelin, sähköposti
  Kielitieto
  Tapahtumatiedot
  Tunnisteet
  Asiakassuhteen hoitamisessa ja asiakaspalvelussa tarvittavat ja kerättäväthenkilötiedot

  6. Evästeiden käyttö
  EKM ry.:n ja Helmi Median verkkosivuilla käytettävillä evästeillä ja muillainternettunnisteilla mahdollistetaan verkkosivujen toteutus sekä parannetaanpalvelun turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Verkkosivuilla kerättäväntiedon perusteella voimme analysoida ja kehittää palveluita tietäen mitkätietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Tietojavoidaan hyödyntää myös EKM ry.:n ja Helmi Median ja sen markkinointiyhteistyökumppanien viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Verkkopalvelun käyttäjä voiantaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia EKM ry.:n jaHelmi Media Oy:n verkkosivuston palveluita voi käyttää.

  7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Vastaanotamme rekisteriin henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään asioinnin yhteydessä.Keräämme henkilötietoja myös tapahtumien ja palveluiden käytön yhteydessä.

  8. Luovutukset ja siirrot
  EKM ry. ja Helmi Media Oy luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöönperustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja velvoitteidenmukaisesti.

  Henkilötietoja voidaan erityisissä tapauksissa luovuttaa myös rekisteröidynsuostumuksella. Ekm ry.:n lukuun toimivien henkilötietojen käsittely perustuu aina toimeksiantosopimuksiin ja ohjeistuksiin, joissa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelemiseksi ja suojaamiseksi.

  Käsittelemme henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa, EU/ETA alueella tai muissaEU komission hyväksymissä ns. riittävän tietosuojan tason maissa. Muilta tietosuojan riittävä taso varmistetaan EU komission hyväksymin mallisopimuslausekkein tai Yhdysvaltojen osalta ns. Privacy Shield menettelyllä.

  9. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 -28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on otsikon rekistereihin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: EKM ry, Myllykatu 15,65100 VAASA. Yhteyshenkilö: Tom Lipkin, tom.lipkin@novia.fi, puh. 050 364 1477. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi nimensä ja yhteystietonsa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

  10. Korjausoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa tai puutteellisen tiedon täydentämistä henkilötietolain 29 § mukaisesti. Pyyntötiedon korjaamisesta on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen EKM ry, Myllykatu 15, 65100 VAASA.

  Pyynnössä on kerrottava nimi ja yksilöitävä ja mahdollisuuksien mukaanperusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

  11. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Käsittelemme kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä kehittämme ja tarkastelemme tietoturvallisuutta järjestelmällisesti.